Adembescherming

Duur
De totale opleidingsduur van de cursus Adembescherming bestaat uit vier dagdelen (een dagdeel is vier uur).
De cursus Adembescherming kan worden ingedeeld als: 
twee dagen aaneengesloten of vier dagdelen met een tussenliggende periode van ongeveer een week.

Doel
De cursus Adembescherming voor de bedrijfshulpverlener is bedoeld voor bedrijfshulpverleners die bij het uitvoeren van taken van de bedrijfshulpverlening gebruik maken van adembescherming. Hierbij kan gedacht worden aan het redden van slachtoffers en het gidsen van de brandweer of andere professionele hulpverleningsdiensten en het veilig laten verlopen van de processen binnen het bedrijf tijdens een calamiteit.

Tijdens de cursus worden de volgende punten behandeld:

 • De Arbeidsomstandigheden voor werkgever en de werknemer
 • Het principe van de ademhaling.
 • Wat een ademcrisis is en hoe deze door ademhalingstechniek kan worden voorkomen.
 • De gevaren die de ademhaling kunnen bedreigen.
 • De beschikbare adembescherming en persoonlijke beschermingsmiddelen op een veilige wijze gebruiken.
 • De deelnemer kan met behoud van eigen veiligheid een persoon in veiligheid brengen
 • Met de beschikbare en juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en adembeschermingsmiddelen omgaan.
 • Op de juiste wijze gebruik maken van communicatiemiddelen.
 • De gidsfunctie ten behoeve van de brandweer en/of andere professionele hulpverleners op de juiste wijze uitvoeren.
 • Informatie over de bedrijfsspecifieke BHV-organisatie en -procedures, zoals bij brand ontruiming, redding, gidsfunctie en communicatie.
 • De Arbeidsomstandighedenwet: het belang van de Arbeidsomstandighedenwet voor de werknemer en de werkgever.
 • De ademhaling: het principe van de ademhaling, het voorkomen van een ademcrisis.
 • Adembescherming: de gevaren die adembescherming kunnen bedreigen en veilig gebruik maken van de beschikbare adembescherming, met behoud van eigen veiligheid een slachtoffer redden met de beschikbare en juiste persoonlijke adembeschermingsmiddelen.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen: het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Eisen aan de cursus

 • Vooraf aan de cursus bezit men minimaal het diploma basisopleiding Bedrijfshulpverlener en een bewijs van medische keuring.
 
 
 

Nieuws:

19-10-2018
17 HV-plus dagen afgerond
15-08-2018
Skills-lab in tijdschrift 1-1-2
23-07-2018
Mooi resultaat!