Bevelvoerder

Duur
Eén dag in de week, gedurende twaalf maanden.

Toelatingseisen
 

 • MBO-niveau
 • Medisch goedgekeurd voor het dragen van ademlucht
 • Minimaal in het bezit van diploma manschap A

Ons brandweeronderwijs is functie- en competentiegericht met als doel het continue verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. 
De leergang Bevelvoerder maakt deel uit van dit  functiegerichte stelsel van brandweeropleidingen. De cursisten worden opgeleid voor de kwalificatie van beginnend beroepsbeoefenaar voor de functie Bevelvoerder.
Bij het functiegericht opleiden is de relatie met de praktijk essentieel en worden theorie en praktijk in de opleiding geïntegreerd (duaal onderwijs). Deelnemers leren zowel op het BOCAS als op de werkplek. Het doel van werkend leren is dat deelnemers taken in een realistische context leren uitvoeren. Iedere kerntaak is uitgewerkt in verschillende leerwerkplekopdrachten die de deelnemers gedurende de opleiding in de praktijk uitvoeren. De leerwerkplekbegeleider beoordeelt het werkend leren van de deelnemers.

De leergang
De leergang bevat de volgende onderdelen:

 • Oriëntatie
 • Brandbestrijding
 • Technische hulpverlening
 • Ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen
 • Optreden bij bestrijden van waterongevallen
 • Soorten incidenten

Proeve van bekwaamheid
De Proeve van bekwaamheid voor de leergang Bevelvoerder bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Theorietoets I Uitruk en Verkenning
 • Theorietoets II Inzet
 • Theorietoets III Afbouw/ nazorg
 • Praktijksimulatie Brandbestrijding
 • Virtuele simulatie Technische hulpverlening
 • Virtuele simulatie Ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen

Meer informatie
Voor meer informatie of  aanmelden download ons inschrijfformulier en stuur deze in of neem contact op met onze afdeling Opleidingen: Telefoon 020-4307213.

 
 
 

Nieuws:

19-10-2018
17 HV-plus dagen afgerond
15-08-2018
Skills-lab in tijdschrift 1-1-2
13-08-2018
Vacature freelance instructeur