Controleur Brandpreventie

Leergang Controleur Brandpreventie.

Algemeen
Op het gebied van brandpreventie bestaan grofweg 4 functies:
   -   Controleur brandpreventie
       (controleren, rapporteren en voorlichting geven)
   -   Medewerker brandpreventie
       (beoordelen bouwplannen, adviseren)
   -   Specialist brandpreventie
       (beoordelen complexe bouwplannen, beleidmaker)
   -   Fire Safety engineer
       (toepassen van conceptuele methoden)

Deze  leergang leidt de cursist op tot beginnend beroepsbeoefenaar in de functie Controleur Brandpreventie. In deze leergang is spraake van “Duaal leren”. Dit betekent dat de cursisten niet alleen in de klas maar ook op de werkvloer leren. De leergang bevat theorie- en praktijkonderdelen. Naast de theorie moet de cursist daadwerkelijk praktijkopdrachten uitvoeren die bij de functie horen. D.w.z. voorbereiden van een controle, controleren van een bouwwerk, rapporteren en voorlichting geven. Bij deze leergang is het noodzakelijk dat een cursist een leerwerkplekbegeleider toegewezen krijgt die werkzaam is in brandpreventie.

Studiebelasting
De totale studiebelasting voor een gemiddelde deelnemer is 54,5 uur.

Deze belasting is verdeeld volgens onderstaand schema:
   -   Lessen op het opleidingscentrum:              18 uur
   -   Leerwerkplekopdrachten:                            30 uur
   -   Zelfstudie:                                                    5 uur
   -   Proeve van bekwaamheid                          1,5 uur

Lessen
Op ons opleidingscentrum zullen de 3 onderwerpen (oriëntatie, controleren en voorlichting geven) worden behandeld in 6 lessen van 1 dagdeel.

Leerwerkplekopdrachten
De opleiding kent 2 leerwerkplekopdrachten:

- Hoe zit dat in mijn regio?
  Doel: Orienteren op de functie van controleur brandpreventie en de daarbij
  behorende werkzaamheden.
- Werken als controleur brandpreventie.
  Doel: Vertrouwd raken met het werken als controleur in verschillende situaties.

Proeve van bekwaamheid:
De proeve van bekwaamheid bestaat uit één arbeidsproef waarbij twee opdrachten worden uitgevoerd:
   -   Het voorbereiden en verrichten van een brandpreventieve controle
       en het uitwerken van de controlelijst
   -   Het toelichten van de controle en de rapportage.

 
 
 

Nieuws:

19-10-2018
17 HV-plus dagen afgerond
15-08-2018
Skills-lab in tijdschrift 1-1-2
23-07-2018
Mooi resultaat!