Herhalingsopleiding adembescherming

Duur
De opleidingsduur van de herhalingstraining Adembescherming voor de bedrijfshulpverlener bestaat uit één dagdeel (vier uur)

Doel
De module Herhaling Adembescherming voor de bedrijfshulpverlener is bedoeld voor
bedrijfshulpverleners die in het bezit zijn van het NIBHV-certificaat Adembescherming voor de bedrijfshulpverlener die na de opleiding door middel van bedrijfsspecifieke oefeningen hun kennis en vaardigheden willen onderhouden.Na het volgen van de Herhalingstraining adembescherming kent en kan de deelnemer onder andere:

 • Het principe van de ademhaling.
 • Wat een ademcrisis is en hoe deze door ademhalingstechniek kan worden voorkomen.
 • De gevaren die de ademhaling kunnen bedreigen.
 • De beschikbare adembescherming en persoonlijke beschermingsmiddelen op een veilige wijze gebruiken.
 • De deelnemer kan met behoud van eigen veiligheid een persoon in veiligheid brengen met de beschikbare en juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en adembeschermingsmiddelen.
 • Op de juiste wijze gebruik maken van communicatiemiddelen.
 • De gidsfunctie ten behoeve van de brandweer en/of andere professionele hulpverleners op de juiste wijze uitvoeren.
 • Informatie over de bedrijfsspecifieke BHV-organisatie en -procedures, zoals bij brand, ontruiming, redding, gidsfunctie en communicatie.
 • informatie over Persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Ademluchttoestellen en gelaatstukken.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Communicatiemiddelen.
 • Veiligheidsprocedures.
 • Minimaal het certificaat Adembescherming voor de bedrijfshulpverlener en een bewijs van medische keuring.
 
 
 

Nieuws:

19-10-2018
17 HV-plus dagen afgerond
15-08-2018
Skills-lab in tijdschrift 1-1-2
23-07-2018
Mooi resultaat!