Leerwerkplekbegeleider

Duur
Twee dagen

Toelatingseisen

 • Diploma instructeur. (pre)
 • Onderbrandmeester sociale vaardigheden (pre)


Doel

Aan het einde van deze opleiding weet de cursist:

 • Wat functiegericht opleiden en competentiegericht opleiden is
 • Hoe de leergang manschap A is opgebouwd.

En kent de cursist:

 • De proeve van bekwaamheid van de leergang manschap A.
 • De taken en verantwoordelijkheden van de leerwerkplekbegeleider.
 • De valkuilen van observeren en waarnemen.
 • De leerweg in begeleiden.

En kan de cursist op de juiste wijze een begeleidingsgesprek uitvoeren / feedback geven.

 

Inhoud
 

 • Functiegericht opleiden
 • Competentiegericht opleiden
 • Brandweeronderwijs oud versus nieuw
 • Inrichting en opbouw leergang manschap A
 • Proeve van bekwaamheid manschap A
 • Taken en verantwoordelijkheden van de leerwerkplekbegeleider
 • Leerweg in begeleiden
 • Observeren en waarnemen
 • Reflecteren
 • Feedback
 • Gespreksvoering
 
 
 

Nieuws:

19-10-2018
17 HV-plus dagen afgerond
15-08-2018
Skills-lab in tijdschrift 1-1-2
23-07-2018
Mooi resultaat!