Meer samenwerking brandweeronderwijs NW4

15-04-2015

Op vrijdag 20 maart heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met het nieuwe brandweeronderwijsstelsel. Als tussenstap naar één landelijk opleidingsinstituut zijn landelijke brancheafspraken gemaakt, waar samenwerkende opleidingsinstituten op districtsniveau uitvoering aan geven.

Wat betekent dit voor NW4?
De regionaal commandanten van het district Noordwest4 - Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (NW4) - hebben afgelopen september besloten tot het uitvoeren van een nulmeting. Een projectgroep met medewerkers uit de vier regio's heeft onder leiding van extern projectleider Lieke de Geus de nulmeting uitgevoerd en de huidige organisatie van vakbekwaamheid binnen de vier regio's in kaart gebracht.

De belangrijkste bevindingen zijn:
1) Er bestaan op dit moment nog veel verschillen tussen de huidige vakbekwaamheidsorganisaties binnen NW4;
2) Er zijn veel kansen voor het versterken van de samenwerking binnen NW4 o.a. in het implementeren van landelijke kwaliteitsstandaarden, het investeren in en borgen van de deskundigheid van onderwijzend personeel en het verder verbeteren van het werkend leren;
3) Belangrijke aandachtspunten eigen ambitie voor NW4: het versterken van het veiligheidsbewustzijn van medewerkers, het beter verbinden van vakbekwaam worden en blijven, het versterken van de samenwerking tussen vakbekwaamheid en repressie en meer differentiatie in aanbod en leermethoden en het aansluiten op de leerbehoefte van medewerkers.

Hoe nu verder?
De resultaten van de nulmeting en de toekomstvisie zijn op 20 maart besproken met de regionaal commandanten. Zij hebben ingestemd en zijn positief over de stap die gezet is. Komende periode wordt gewerkt aan een plan van aanpak om verder uitvoering te geven aan de ontwikkelingen.

 
 
 

Nieuws:

19-10-2018
17 HV-plus dagen afgerond
15-08-2018
Skills-lab in tijdschrift 1-1-2
23-07-2018
Mooi resultaat!