Gelezen in het Witte Weekblad: Brandweer doet sliptraining

14-03-2010

Op het grote vrachtwagenparkeerterrein P22 van Flora Holland aan de Legmeerdijk hield de brandweer een unieke sliptraining. Als onderdeel van het reguliere trainingsprogramma van de brandweer heeft een aantal chauffeurs van de korpsen Aalsmeer, Uithoorn en de bedrijfsbrandweer van Flora Holland voor het eerst geoefend op eigen locatie.

In plaats van het uitbesteden van het programmaonderdeel rijvaardigheidstraining (lees: slippen) aan een andere organisatie is het Brandweer Opleidings Centrum Amsterdam te Schiphol (BOCAS) gekomen met een alternatieve methode, namelijk slippen op een mat. Hoe dat kan? Met slechts een strook speciaal zeildoek van 10 meter breed en 42 meter lang, bevloeid met zeep onder een kunstmatig opgewekt watergordijn. Dit alles uitgespreid op een groot parkeerterrein voor de deur van de eigen kazerne en men kan in principe beginnen. De voordelen zijn duidelijk: de wagens blijven in de buurt van de kazerne.

Een instructieteam van de BOCAS onder leiding van de heer Schaapman zorgde voor het theoriedeel en de begeleiding van de praktijkopdrachten. In het eerste uur werd in de kazerne van Flora door de heer Marsman uitgebreid uit de doeken gedaan welke effecten kunnen optreden met respectievelijk oversturen, ondersturen, tegensturen en neutraal sturen in een slipsituatie en wat je kunt doen om de wagen onder controle te houden. Van belang is het samenspel van (ABS) remmen, beheerst sturen en gas geven. Anticiperen op zo'n situatie kan ook geen kwaad: bedenk dat de lading aan boord ook een rol speelt.

 

 

Om 11.00 uur was het zover. Een drietal operationele autotankwagens en een kleine dienstwagen van de gezamenlijke Amstelland korpsen werden ingezet.

Het thema, 'durf te remmen' als eerste opdracht op het glibberige tracé leverde een mooi schouwspel op. Duidelijk was vanaf de zijlijn te zien hoe het ABS-systeem zijn werk deed in een noodstop vanuit 30 - 40 kilometer snelheid.

Met het tweede thema 'ontwijken van een object in een statische situatie' en remmen werd een aantal pilonen op het te rijden pad geplaatst. Deze 'beren' op de weg moesten met een boog worden ontweken. Dat bleek wel een stuk moeilijker en hier werden dan ook de nodige correcties gegeven door het instructieteam.

Het laatste thema 'ontwijken van een een object in een dynamische situatie' betekende optimale stress. Nu werden onverwacht aan deze of gene zijde van het pad vlak voor de auto pilonen geworpen die ontweken moesten worden. Hoog opspattend water tijdens de noodvlucht van de overhellende auto met kreunende banden bleek een echt visueel hoogtepunt. Toch was het opmerkelijk dat aantal cursisten deze test netjes wist af te ronden.

Op een vraag aan de heer Marsman wat de vuistregels zijn in een slip, antwoordde deze: ,,Eén: niet te veel sturen, twee: niet abrupt sturen, drie: als je merkt dat het voertuig niet onder controle is, de rem loslaten, vier: bij uitwijken rustig meesturen." Deze adviezen kunnen gewone weggebruikers ook wel gebruiken.

Woordvoerder Lotte Dijkstra wilde hier nog het volgende aan toevoegen: ,,De instructie wordt gegeven door mensen met veel brandweer- en rijervaring. Daarnaast is de rijopleiding niet alleen bedoeld voor de brandweer, ook andere hulpverleningsdiensten kunnen gebruik maken van de mobiele slipmat.''

 

 
 
 

Nieuws:

19-10-2018
17 HV-plus dagen afgerond
15-08-2018
Skills-lab in tijdschrift 1-1-2
23-07-2018
Mooi resultaat!