Overeenkomst TNO en Brandweer Amsterdam-Amstelland

28-04-2010

Op 28 april 2010 tekenden Brandweer Amsterdam-Amstelland en TNO een samenwerkingsovereenkomst waarin formeel het gebruik van de faciliteiten van Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam-Amstelland Schiphol (BOCAS) zijn vastgelegd. BOCAS is onderdeel van Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA).

BOCAS is een van de weinige brandweeropleidingscentra met een wetenschappelijk fieldlab op locatie, dat een direct resultaat is van de samenwerking tussen BAA en TNO. TNO werkt er de voorbereiding van productontwikkeling. Bij BOCAS kan proefondervindelijk worden ervaren wat werkt en wat niet. TNO doet op verschillende terreinen onderzoek waar BAA graag meer weet van heeft.
Inmiddels heeft TNO twee onderzoeken uitgevoerd voor BAA. Het eerste onderzoek betrof de oorzaken van hittestuwing. TNO heeft materiaaltests van brandweerpakken uitgevoerd en interviews met brandweerlieden gehouden. Tevens heeft TNO experimenten gedaan rond de kerntemperatuur van de brandweerlieden, waar gekeken is naar het effect van inspanning voorafgaand aan een inzet in de hitte. Het vervolgonderzoek, dat medio 2009 is afgerond, richtte zich op het voorkomen van hittestuwing. Uit dat onderzoek bleek dat het belang van de kerntemperatuur van de brandweerman op het moment dat hij zijn pak aantrekt. Ook heeft TNO gekeken naar manieren om de brandweerlieden af te koelen. Uit dat onderzoek zijn onder meer richtlijnen voor gedrag gekomen. Het plan voor het opzetten van een fieldlab is ontstaan tijdens het eerste onderzoek.

Met het tekenen van de overeenkomst hebben BAA en TNO de samenwerking formeel geregeld. Achterliggend doel is om samen het werk van brandweerlieden veiliger te maken.

 
 
 

Nieuws:

19-10-2018
17 HV-plus dagen afgerond
15-08-2018
Skills-lab in tijdschrift 1-1-2
23-07-2018
Mooi resultaat!