TNO, BOCAS en Efectis werken samen aan innovatie

02-06-2010

Op het BOCAS zijn door TNO en Efectis metingen uitgevoerd naar de stralingsbelasting voor brandweerpersoneel bij een keukenbrand.

Op vrijdag 21 mei heeft BOCAS in de persoon van Kees Stein 20 branden in de “keuken” van oefengebouw verzorgd. Bij elke brand heeft Efectis met een speciaal daarvoor gebouwde opstelling op aanwijzing van Eline van Es en Koen Tan van TNO metingen uitgevoerd, waarbij de straling en de omgevingstemperatuur op verschillende niveaus en in verschillende richtingen gemeten werd. In totaal werden 9 stralingsmeters en 10 thermokoppels gebruikt om de omstandigheden in de ruimte te meten tijdens alle uitgevoerde tests.TNO zal de meetresultaten gebruiken bij de ontwikkeling van een model. Dit stralingsmodel zal in de toekomst gebruikt worden voor hert ontwerp van uitrukkleding voor de brandweer, met name gericht op snel inzetbare eenheden.

 Voor meer informatie kunt u kijken op   http://efectis.com/nl/  of  www.tno.nl

 
 
 

Nieuws:

19-10-2018
17 HV-plus dagen afgerond
15-08-2018
Skills-lab in tijdschrift 1-1-2
23-07-2018
Mooi resultaat!