Nieuw: BOCAS Coaching!

04-07-2013

Vanaf 1 juli 2013 biedt het BOCAS ook coachtrajecten aan.

Werken aan weerstand die vooruitgang lijkt te belemmeren is durf voor nodig. Durf te investeren in groei en wees je bewust van het feit dat je elke dag opnieuw de kans krijgt om te veranderen.

Hoe werkt een coachtraject?

Een coachtraject is een reeks van 5 tot 7 gesprekken van een uur met een professionele coach. De gesprekken worden buiten de werklocatie gehouden met een tussenpose van ongeveer 3 weken.

Wat is coaching?

Coaching richt zich op het vergroten van zelfinzicht en de manier waarop u dit kunt gebruiken om uw werk beter en effectiever te doen. Daarnaast is coaching resultaatgericht. Aan het begin van het traject maken de coach en coachee duidelijke afspraken en worden de vragen waarmee de coachee wil werken op papier gezet.

Wat voor vragen kan ik inbrengen?

 

  • Leervragen rondom werkzaamheden
  • Leervragen rondom de persoon
  • Leervragen rondom loopbaanontwikkeling
     

Kiezen van een coach

Er moet een klik zijn tussen u en uw coach wil het traject effect hebben. Het is daarom van belang dat er zorgvuldig gekeken wordt naar de match tussen de coach en coachee, Alleen dan heeft het traject kans van slagen. Dit zal dmv een klikgesprek tot stand komen. Tijdens dit gesprek kunnen de coach en coachee nog bepalen niet verder te gaan. Er zijn hier dan nog geen kosten aan verbonden.

Kosten

De kosten voor een coachtraject bedragen € 980,- (5 tot 7 gesprekken), inclusief klikgesprek.

Informatie

Heeft u vragen over een coachtraject of wilt u een coachtraject starten, neem dan contact op met het BOCAS, Nicole Kotting 020-4307230

 
 
 

Nieuws:

19-10-2018
17 HV-plus dagen afgerond
15-08-2018
Skills-lab in tijdschrift 1-1-2
23-07-2018
Mooi resultaat!